Hastas
Abhinayam
Bhedas
Nataraja
Paada
Repertoire
Basic terms
Costume
Measurement
 
samyuta hasta | asamyuta hasta

 

Anjali

kapota

Kapota

Karkata

Svastika

dola

Dola

pushpaputa

Pushpaputa

utsanga

Utsanga

Shivalinga

katakavardhana

Katakavardhana

kartarisvastika

Kartarisvastika

shakata

Shakata

 

      next >>